<div align="center"> <h1>.:: Trzy kosze - tłumaczenia sutt buddyzmu therawada ::.</h1> <h3>Tłumaczenia sutt buddyzmu therawada</h3> <p>buddyzm, budda, sutta, sutra, therawada, thervada, tipitaka, tripitaka</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://hektor.umcs.lublin.pl/~hubkow/index.html" rel="nofollow">http://hektor.umcs.lublin.pl/~hubkow/index.html</a></p> </div>